Skip to Content

Стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку трансферу технологій у машинобудівній галузі України

  УДК. 338.45; 65.011
Полтавець К.В., Кот О.В. к.е.н., доцент

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Сучасний розвиток світової економіки визначається рівнем технологічного оновлення базових галузей економіки. Це передбачає зменшення ролі сировинних і низько-технологічних секторів економіки та пріоритетну підтримку високотехнологічних та інноваційних виробництв. У таких умовах моральна застарілість вітчизняного обладнання та незначна частка високих технологій у промисловому виробництві суттєво впливає на зниження рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємств провідних галузей національної економіки.
PDF

 schoolar | about seo