Skip to Content

Управління асортиментною політикою підприємства

УДК 339.138.658
Маслакова Н.Д. магістр
Кубишина Н. С. доцент, к.е.н.
УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядаються процеси управління асортиментною політикою промислового підприємства. Визначено основні етапи процесу та запропоновано удосконалений варіант складових елементів процесу управління підприємством.
PDFschoolar | about seo