Skip to Content

Використання інструментів інтернету у просуванні інноваційного товару

УДК 339.138
Юхименко Т.В., магістр
Шульгіна Л.М., д. е. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТУ У ПРОСУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ТОВАРУ
У статті досліджено роль інструментів просування товару в Інтернеті. Встановлено, які інструменти найбільш доцільно застосовувати при виведенні інноваційного товару на ринок, а також запропоновано ідеї для покращення роботи українського сайту Toyota для просування автомобіля Prius.
PDFschoolar | about seo