Skip to Content

Методи структурного аналізу споживачів на ринку

А.В. Гусиніна, O.В. Зозульов к.ен., доцент

МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ

Одним з перших стратегічних рішень, що приймаються фірмою, є визначення ринку, на якому вона хоче вести конкурентну боротьбу. Цей вибір передбачає розбиття ринку на частини, що складаються із споживачів зі схожими потребами та поведінковими або мотиваційними характеристиками і створюють для фірми сприятливі маркетингові можливості. Фірма може вважати за краще звернутися до всього ринку або сфокусуватися на одному або декількох специфічних структурах у межах всього ринку. Всі підприємства зацікавлені у знаходженні ринків, відповідних їх місії та маркетинговим цілям; компанії прагнуть до виявлення угруповань споживачів, які є прийнятними для конкретної продукції.
PDF
 schoolar | about seo