Skip to Content

Управління економічним потенціалом промислового підприємства

УДК 123.456:789
Приходько Т.О., магістр
Довгань Л.Є.,к е.н., професор
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті методи щодо управління економічним потенціалом промислового підприємства. Визначено теоретичні засади та встановлено пріоритетні напрями побудови ефективної системи управління потенціалом підприємства.
PDFschoolar | about seo