Skip to Content

Специфіка та основні етапи залучення клієнтів на ринку колокації

 УДК 339.138
Вітковська Н.С., Зозульов О.В. к.ен., доцент
СПЕЦИФІКА ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ КОЛОКАЦІЇ

Вступ. Ефективна діяльність підприємства на промисловому ринку вимагає низки заходів, важливе місце серед яких посідає ефективне залучення клієнтів. Проблемі визначення етапів залучення клієнтів на промисловому ринку присвячено роботи таких вчених як Б. Джексон [1], Ф. Уебстер [2], Г. Армстронг та Ф. Котлер [3], Р. Кауффман та П. Теллон [4], Р. Сагстад та І. Бардхен [5], Н. Чичкова [6], А. Федоров [7], Л. Раялс [8] та деяких інших фахівців з маркетингу. Проте у науковій літературі не знайшло висвітлення питання щодо визначеня специфіки та етапів залучення клієнтів на ринку колокації.
PDF
 schoolar | about seo