Skip to Content

Алгоритм вибору цільового сегменту на ринку логістичних послуг

 УДК 123.456:789
Цапук О.Ю., Кубишина Н.С. к.е.н., доцент 

АЛГОРИТМ ВИБОРУ ЦІЛЬОВОГО СЕГМЕНТУ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

В ринкових умовах діяльність логістичних операторів неможлива без знання кон’юнктури ринку логістичних послуг та взаємовідносин, що на ньому склалися. Для поглиблення спеціалізації і підвищення конкурентоспроможності логістичних підприємств, одним з основних методів аналізу ринку являється його сегментація і оцінка сегментів, що дозволяє виділити цільові ринки, на які слід сконцентрувати діяльність підприємств. Від вибору цільового ринку, на якому з’являється можливість реалізувати поставлені цілі, залежить ефективність подальшої діяльності логістичного оператора. Задоволення в повній мірі потреб споживачів і досягнення при цьому певного ефекту масштабу, стратегії маркетингу та бізнесу на ринку вимагають розробки певного алгоритму вибору привабливих сегментів PL-провайдерами. Процес вибору привабливих сегментів на ринку логістичних послуг дозволяє більш точно визначити характеристики послуг, для створення переваг в конкурентній боротьбі, досягати високої орієнтації інструментів маркетингу в конкретні ринкові сегменти. 
PDF
 



schoolar | about seo