Skip to Content

Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств

УДК 338
Наумчик К.Г., Студентка групи УЗ-91, ФММ
Клюквіна М.С., Асистент кафедри менеджменту
БРЕНДИНГ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ
В статті визначено сутність категорії «брендинг». Розглянуто, проаналізовано та порівняно концепції створення нового бренда, визначено їх переваги та недоліки. Розглянуто основні етапи оновлення бренду. Визначено сутність поняття «конкурентоспроможний брендинг».
PDFschoolar | about seo