Skip to Content

Управління прибутковістю машинобудівних підприємств

УДК 658.15
Зубков Д.О. Студент гр. УВ-72, ФММ
Клюквіна М.С. Асистент кафедри менеджменту, ФММ
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В статті проаналізовано та розкрито зміст категорії «прибуток». Розглянуто та визначено структуру механізму управління прибутком, особливості планування, основні елементи та головні задачі. Проаналізовано управління прибутковістю машинобудівних підприємств України.
PDFschoolar | about seo