Skip to Content

Міжнародне співробітництво проти тероризму – економічна необхідність світового суспільства

УДК 338.14
Бальвас І.Г., cтудентка гр. УС-72
Войтко С.В., к.е.н., доцент
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ – ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ СВІТОВОГО СУСПІЛЬСТВА
Розглянуто вплив макроекономічних показників, часового фактору та територіальних аспектів на вчинення транснаціональних конфліктів в тій чи іншій країні. В ході дослідження виявлена необхідність координації зусиль країн, економіка яких постраждала від терористичних актів.
PDFschoolar | about seo