Skip to Content

Методичний підхід до аналізу тенденцій зміни макроекономічних показників з використанням індикаторів сталого розвитку

Головата Є. О.,
Войтко С. В.
канд. економ. наук, доцент

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Макроекономічні показники відображають функціонування економіки на національному рівні, їх аналіз дозволяє виявити напрями та динаміку макроекономічного розвитку. Індикатор сталого розвитку відображає діяльність певної складової сектору економіки та дозволяє здійснювати контроль за досягненням певних цілей, оцінювати ефективність засобів, які використовуються для їх досягнення і рівня досягнення цих цілей.
PDF
 schoolar | about seo