Skip to Content

Модель стратегії поведінки страхової компанії в моменти відновлення

 УДК 005.521
Гук С. О. студент групи УК-31м Факультет менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України „КПІ”

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В МОМЕНТИ ВІДНОВЛЕННЯ  

З набуттям Україною незалежності, економічні й соціальні перетворення, що відбуваються, зумовили необхідність побудови адекватної системи страхування, яка б стала надійним захистом для юридичних і фізичних осіб від матеріальних втрат, спричинених стихійним лихом, нещасним випадком чи іншими ризиковими обставинами.
В статті визначаються концептуальні засади формування стратегії страхової компанії з врахуванням особливостей, що притаманні страховому бізнесу. При цьому, формування стратегії базується на класичній моделі ризикуз процесами відновлення. Також, в рамках даної моделі розглянуто коефіцієнт ризику банкрутства компанії.
PDF
 schoolar | about seo