Skip to Content

Моделювання кадрової політики на підприємстві

УДК 331:519.7
Дзюбан І.Ю., аспірант кафедри математичного моделювання економічних систем
Факультет менеджменту та маркетингу
Національний технічний університет України „КПІ
Масляєва Л.В., студентка групи УК-31
Факультет менеджменту та маркетингу
Національний технічний університет України „КПІ”
Моделювання кадрової політики на підприємстві
Стаття присвячена вдосконаленню керування інформацією про кадровий склад організації, шляхом застосування сучасних математичних, інформаційних засобів і технологій.
Значимість дослідження полягає в розробці методики застосування отриманих результатів моделювання для управління, оптимізації та оцінки персоналу.
PDFschoolar | about seo