Skip to Content

Моделювання ефективного портфеля інвестора в умовах невизначеності

УДК 334.72:657  
Гальчинський Л.Ю. доцент кафедри ММЕС Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Козлов Д.С. студент факультету менеджменту та маркетингу спеціальність: економічна кібернетика Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

В даній статті пропонується методика моделювання ефективного вибору терміну інвестування у пайові фонди для окремого інвестора. Об’єктом дослідження є статистичні данні вартості фондів. Була розроблена модель для вирахування оптимального терміну інвестування в умовах невизначеності. Методика передбачає вирішення даної задачі за допомогою повного перебору та мінімізації строку інвестування при заданій дохідності мінімального періоду інвестування.
PDF
 schoolar | about seo