Skip to Content

До питання формування методологічних інструментів визначення ефективності трансферу технологій у енергетичній сфері України

 УДК
Власюк В.В., НТУУ «КПІ», науковий керівник: к.е.н., доц.. Войтко С.В.

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Проаналізовано фактичне здійснення передачі нових технологічних рішень в енергетиці України. Наприкінці дослідження та визначення перспектив подальших досліджень пропонуються елементи стратегії міжнародної співпраці в енергетичній сфері. Визначено роль та місце міжнародного обміну технологіями на ринку інтелектуальної власності. Стаття являється доробком у галузі міжнародного науково-технічного співробітництва.
PDF

 schoolar | about seo