Skip to Content

Особливості вибору цільового сегменту на ринку інноваційних товарів.

 УДК 339.138:339.187
Дунська А.Р. канд. економ. наук., доцент, Мельничук В.М.
магістр

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЦІЛЬОВОГО СЕГМЕНТУ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ.

В сучасних умовах розвитку економічних та ринкових умов підприємства більше уваги приділяють розробці та комерціалізації інновацій. Нововведення дозволяють не тільки підвищити конкурентоспроможність підприємств, але й забезпечити їм більш високий рівень розвитку. 
PDF
 schoolar | about seo