Skip to Content

Особливості та інструментарій просування на промисловому ринку

УДК 658.8.011.1
Приймак Л.І., магістр
Давидок А.С., магістр
Куденко Н.В., д.е.н., професор
Особливості та інструментарій просування на промисловому ринку
В даній статті освітлено основні елементи комплексу маркетингових комунікацій, що використовуються компаніями на промисловому ринку. Проаналізовано зв'язок ти чи інших елементів просування та наведено основні ключові моменти, на які слід звернути увагу операторам промислового ринку.
PDFschoolar | about seo