Skip to Content

Фінансова стійкість як показник ефективності фінансового менеджменту підприємства

Ткаченко Т.П., Асистент кафедри економіки і підприємництва
Біленька Є.О.,Студентка групи УЕ-41 НТУУ «КПІ», ФММ
ФIНАНСОВА СТIЙКIЙКIСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТI ФIНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПIДПРИЄМСТВА
У статті висвітлюється сутність поняття фінансової стійкості підприємства, визначаються фактори впливу на показники фінансової стійкості, обгрунтовується необхідність досягнення оптимального показника фінансової стійкості для забезпечення безперебійного функціонування в умовах ринкової економіки, визначено ступені фінансової стійкості через показник забезпеченості запасів і затрат джерелами їх формування.
PDFschoolar | about seo