Skip to Content

Управління каналами розподілу – теоретичний і практичний аспект

УДК 658.811
Комяков О.О. канд. економ. наук, доцент, Андрущенко Н.В. студентка 5 курсу 

УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ – ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Канали розподілу, як і будь-який інший компонент маркетингової стратегії компанії є предметом управління. Після формування каналу розподілу перед керівництвом підприємства постає завдання забезпечення його ефективного функціонування. Практично вирішення цього завдання досягається завдяки рішучій координації, мотивації та управлінню. Без свідомої концентрації та відповідних дій канали не зможуть ефективно функціонувати, незалежно від способів і методів їх організації. Саме ефективне управління каналами розподілу набуває особливого значення в умовах економічної кризи. Для вирішення проблем, що постають перед підприємствами, керівництво спирається на досвід успішних компаній і наукові розробки в галузі управління процесами розподілу. Для більш раціонального використання існуючих підходів необхідна їх систематизація та удосконалення.
PDF
 schoolar | about seo