Skip to Content

Маркетингове управління асортиментом та номенклатурою на підприємстві

УДК 658.628 Крива Д. В. магістр
Куденко Н. В. Професор, доктор екон. наук
Маркетингове управління асортиментом та номенклатурою на підприємстві
Стаття присвячена основним процесам управління асортиментом та номенклатурою товарів на підприємстві. Узагальнено та представлено основні етапи при процесі планування товарного асортименту промислового підприємства.
PDFschoolar | about seo