Skip to Content

Роль та значення людських ресурсів у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності підприємства

 УДК 330
Середа Ольга Сергіївна студентка V курсу ФММ групи УЗ-41 м
Довгань Людмила Євгеніївна канд. екон. наук, професор

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто фактори міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Детально розглянуто такий фактор міжнародної конкурентоспроможності підприємства, як людські ресурси. Автором обгрунтовано ключове значення людських ресурсів, запропоновано систему найкращого використання людських ресурсів з метою забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
PDF
 schoolar | about seo