Skip to Content

Сутність розподілу та його місце в комплексі маркетингу

УДК 658.8.012.12
Домбік І.В., студент 5-ого курсу
Комяков О.О., канд.екон.наук, доцент
СУТНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ
Вступ. Поступове впровадження маркетингу в діяльність суб’єктів вітчизняного товарного ринку обумовило необхідність детального вивчення його науково-теоретичних засад з врахуванням особливостей реформаційної економіки України.
PDFschoolar | about seo