Skip to Content

Основні засади розробки програми лояльності на підприємстві

УДК 338.234:617
Булбук Д. М.Э,магістр,
Діброва Т.Г.,канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття розглядає ключові аспекти розробки програми лояльності. Аналізуються основні термінологічні аспекти та засади щодо формування та реалізації програми. Пропонується структурний підхід до розробки програми лояльності підприємства, який враховує комплексне застосування всіх елементів маркетингу.
PDFschoolar | about seo