Skip to Content

Методи комплексної оцінки трудової діяльності персоналу

 Красношапка В.В., доцент кафедри економіки і  ідприємництва НТУУ”КПІ” Дубініна О.А., магістрант факультету соціології НТУУ”КПІ”

МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ
Анотація
У статті обґрунтовано доцільність використання методів комплексної оцінки персоналу. Доведено, що комплексна ефективність процедури оцінки можлива лише за умов використання комплексної методології, що забезпечується через комбінування методів оцінки. Системний підхід до методів оцінки дає змогу не лише оцінити результати праці, а й зробити прогнози щодо ефективного використання трудового капіталу.
PDF
 schoolar | about seo