Skip to Content

Моделювання стратегії комерційного банку в умовах ризику

УДК 519.86

Синько Н.С., Онищенко А.М. док. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ РИЗИКУ

У даній статті було розглянуто питання формування кредитної та депозитної стратегії комерційного банку у контексті ризиків банківської діяльності. Виявлено фактори, які визначають величину попиту на продукти банківської діяльності. До цих факторів можна віднести такі: рівень відсоткової ставки; рівень доходів населення; схильність до відкладеного попиту; конкурентні пропозиції інших комерційних банків; зміни доходності від альтернативних вкладень; економічний стан галузей виробництва, регіонів і підприємств тощо. При постановці задачі моделювання стратегії комерційного банку для спрощення формалізації вищенаведених умов було обрано один основний фактор– відсоткову ставку на продукти за основними бізнес-лініями комерційного банку. 
У ході проведення наукового дослідження було розроблено математичний апарат 
для моделювання розмірів відсоткових ставок за банківськими продуктами з огляду на мінімізацію величини ризику, що припадає на даний вид активів. 
Вирішення задачі моделювання банківської стратегії, спрямоване на мінімізацію 
ризику, дає можливість обрати такий варіант стратегії розвитку комерційного банку, у результаті реалізації якого може бути досягнута мінімальна величина ризику, а отже, і мінімальні збитки;а також будуть спрогнозовані величини залучення депозитів і надання кредитів тощо. 

Ключові слова: стратегія комерційного банку, ризики банківської діяльності,
економіко-математичне моделювання.
PDF
 schoolar | about seo