Skip to Content

Формування моделі процесу розширення збуту в каналах дистрибуції для промслових виробників будматеріалів

 УДК 338.23

Кувиркова М. В., Зозульов О. В. канд. економ. наук, доцент,
Національний технічний університет України «КПІ»

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗШИРЕННЯ ЗБУТУ В КАНАЛАХ ДИСТРИБУЦІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИКІВ БУДМАТЕРІАЛІВ

У статті розглянуто визначення напрямів модифікації системи збуту для великих виробничих підприємств будівельної галузі України. В процесі аналізу  
передбачається розгляд кожного каналу дистрибуції, з метою збільшення їх покриття. Процес визначення представлений у вигляді алгоритму з 
послідовних етапів ситуаційного, факторного та стратегічного аналізу. В межах стратегічного аналізу, визначені напрями проведення дослідження і  
детального розгляду специфіки взаємодії постачальника з промисловими клієнтами, враховуючи ситуацію закупівлі, процес прийняття рішення та
особливості учасників закупівельного центру клієнтської компанії. Останній етап алгоритму передбачає розробку тактичних заходів в межах визначених можливих засобів впливу на промислових споживачів. Визначаються управлінські рішення щодо модифікації елементів комплексу маркетингу для активізації мотивів промислових клієнтів та рекомендації з реорганізації системи збуту компанії постачальника. В процесі розгляду кожного блоку алгоритму, наведено можливі теоретико-методичні інструменти аналізу та визначень специфіку і проблематику проведення аналізу саме для великих виробничих підприємств будівельної галузі. 
Ключові слова: система збуту, канали дистрибуції, будівельні матеріали, модель 
процесу розширення в каналах збуту.
PDFschoolar | about seo