Skip to Content

Аналіз інвестиційної привабливості технології CLOUD COMPUTING та подальшого розвитку її в Україні

УДК 330.322.54

Смірних Д. В.,Войтко С. В. доктор економ. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ
CLOUD COMPUTING ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЇЇ В УКРАЇНІ 
У цій статті було визначено актуальність аналізу інвестиційної привабливості технології cloud computing та подальшого її розвитку в Україні.
Розглянуто технологію cloud computing та окремі ефекти від її використання: економічний, соціальний, екологічний. Наведені й проаналізовані дані

з розвитку і поширення «хмарних» обчислень у розвинутих країнах, а також з розмірів отриманих економічних та соціальних переваг від
впровадження технології і їх розподілу за сферами господарської діяльності.
На основі складеної інтегральної характеристики було досліджено інвестиційну привабливість технології cloud computing, доведено переваги її

застосування у різних сферах діяльності, визначено сектори, у яких впровадження технології «хмарних» обчислень є найбільш
прибутковим. Крім того було опрацьовано звіти найбільших світових дослідницьких компаній у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та, на

основі отриманих даних, визначено орієнтований курс розвитку українського ринку «хмарних» послуг на найближчі роки.
Ключові слова:cloud computing, інвестиційна привабливість, економічні переваги.
 
PDFschoolar | about seo