Skip to Content

Перспективи розвитку сучасних підприємств на умовах франчайзингу

УДК 339.187
Костюк А.К., Дергачова В.В. доктор екон. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА УМОВАХ ФРАНЧАЙЗИНГУ

У даній статті розкрито сутність та особливості поняття «франчайзингу» як однієї із форм інтеграції малого, середнього та великого бізнесу та поняття «франчайзингової угоди» як привабливої умови започаткування бізнесу та закріплення спільних інтересів і співпраці франчайзингових підприємств. Розглянуто, які закордоні франчайзери діють на території України та українські компанії, які розпочали франчайзингову діяльність. Крім того, проаналізовано динаміку зростання кількості франчайзерів в Україні за 2001-2013 рр. та визначено основні причини, які перешкоджають успішному розвитку франчайзингу. Разом з тим, досліджено структуру ринку франшиз на сьогоднішній день і визначено, що франчайзингова діяльність в Україні охоплює в більшій мірі торгівельно-посередницьку сферу та сферу послуг. Розглянуто основні переваги та недоліки франчайзингової діяльності та проаналізовано перспективи розвитку такого виду діяльності в Україні.
Ключові слова: франчайзинг, франчайзингова угода.

PDF schoolar | about seo