Skip to Content

Формування ефективних бізнес-команд та управління ними в організації

УДК 331.104
Жоган І.М. ст. 4 курсу ФММ
Кравченко М.О. канд. економ. наук, доцент
Формування ефективних бізнес-команд та управління ними в організації
Вступ
У процесі розвитку технологій зростає необхідність в об’єднанні зусиль багатьох людей у досягненні спільних цілей.
Сучасний менеджер вже не управляє підрозділами й відділами — лідери нової епохи координують роботу команд. Деякі теоретики кадрового менеджменту впевнено стверджують, що управління персоналом в недалекому майбутньому поступиться місцем більш сучасній дисципліні — team-management (управлінню командами). Саме команда — це потужна організаційна сила. Керівники, які змогли це відчути, кардинально змінюють свій стиль управління, всю систему менеджменту, починають працювати в команді і з командами — і це дозволяє зробити їх підприємствам відчутний стрибок вперед.
PDFschoolar | about seo