Skip to Content

Актуальні проблеми управління збутовою діяльністю у контесті здійснення ЗЕД українських підприємств

УДК 123.456:789
Черниш Ю. О., Луценко І. С., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

На шляху до підвищення ефективності управління збутовою діяльністю у процесі здійснення ЗЕД вітчизняних підприємств сьогодні постає багато проблем. Актуальні на сьогодні проблеми зазвичай розглядаються як відокремлені один від одного фактори впливу на діяльність підприємств. У даній статті визначені основні негативні фактори впливу на управління збутовою діяльністю вітчизняних підприємств та встановлено, що вони тісно пов’язані між собою. За допомогою системного підходу здійснений аналіз виявлених проблем, на основі якого запропонована система їх причинно-наслідкових взаємозв’язків. Побудована система дає змогу виявляти та класифікувати проблеми, визначати їх можливі причини та взаємозв’язок з іншими проблемами. Пропонуються можливі шляхи вирішення проблем, на основі яких на підприємстві має складатися конкретний план дій, спрямованих на комплексне усунення виявлених проблем.

PDF schoolar | about seo