Skip to Content

Контролінг інвестиційних проектів

Орлюк Ю.В.,Антошко Т.Р.,канд. економ. наук
Національний технічний університет України «КПІ»

КОНТРОЛІНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття контролінгу на підприємстві.
Визначено, що головною метою інвестиційного контролінгу є доведення до автоматизму всіх управлінських рішень пов’язаних зі сферою інвестиційної діяльності підприємства для досягнення в майбутньому поставлених стратегічних цілей.
Автор відзначає, що інформаційне обслуговування контролінга забезпечується за допомогою систем планування, нормування, обліку і контролю, орієнтованих на досягнення мети, кінцевого результату впровадження інвестиційного проекту. Зазначено, що на практиці контролінг інвестиційного проекту переважно пов'язаний з обліком та звітністю. Частково рішення функцій обліку та звітності відбувається за рахунок статистики, складання бюджету, виконання внутрішньої ревізії.
Проведено аналіз функцій контролінгу. Також в роботі висвітлено, що результатом проведення контролінгу є розробка оптимальних інвестиційних рішень за певний період часу, а також виявлення різних напрямків розвитку інвестиційного проекту.
У висновках зазначено, що інвестиційний контролінг – це система методів та інструментів, яка спрямована на підтримку інвестиційного менеджменту, що охоплює інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

PDf schoolar | about seo