Skip to Content

ТІНЬОВІ процеси і проблеми корупції в Україні

Волошин О.О., Кавтиш О.П., канд. економ. наук, доцент,
Національний технічний університет України «КПІ»

"ТІНЬОВІ" ПРОЦЕСИ І ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглядається корупція як складне явище, яке інтерпретується по-різному, а більшість економістів схиляються до точки зору, що вона стала основною причиною і водночас основним сегментом «тіньової» економіки.
Автором приведені показники країн за рівнем тіньової економіки від ВВП, де Україна займає лідируючу позицію. Причиною цього є недосконале законодавство, а корупція є одним з головних негативних наслідків.
Масштаб цих процесів є індикатором стану політичної та соціально-економічної системи, включаючи стратегію і тип держави.
Зауважено, що невизначеність і ризик пов'язані не тільки з неясністю норм розподілу доходів бізнесу, встановлюваних державою.
Розмитість кордонів «тіньової» економіки пов'язана з невизначеністю сумарних доходів бізнесу і сумарних вилучень, на які розраховує держава.
Визначено, що «тінізація» – це наслідок конфлікту між державою і бізнесом через непрозорість того й іншого разом з дефіцитом знань держави про проблеми бізнесу.
Новизна дослідження полягає у визначення параметрів розгортання, причин, наслідків та взаємообумовленості корупційних і тіньових процесів. Зокрема, визначено, що за параметрами розгортання корупційні та тіньові процеси в Україні набувають масового загрозливого характеру.
PDF schoolar | about seo