Skip to Content

Поєднання маркетингового та логістичного підходів в процесі удосконалення системи розподілу підприємства

 УДК 339.138
Ковалюк Д.М., Комяков О.О., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ПОЄДНАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ТА ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДІВ В ПРОЦЕСІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті детально розглянуто підходи до удосконалення системи розподілу, виявлено принципові відмінності між ними. Проведено поглиблений аналіз методологічних засад цієї проблеми. Було визначено характерні риси, що визначають умови функціонування систем розподілу в Україні Досліджено переваги кожного підходу та наукові праці, що їм присвячені. Виділено ключові особливості та визначальні риси підходів. Зроблено порівняльну характеристику їх орієнтації на проблему розподілу товарів. Запропоновано спосіб їх поєднання в сучасних умовах функціонування українського бізнесу. Детально проаналізовано структуру системи розподілу товарів в умовах сучасних економічних реалій та вимоги до основних елементів таких економічних систем. Визначено роль маркетингової та логістичної концепцій у вирішенні проблеми розподільчої діяльності. Отримані результати дозволяють збільшити ефективність роботи як системи розподілу підприємства, так і окремо взятої фірми в цілому в сучасних умовах ведення українського бізнесу
PDFschoolar | about seo