Skip to Content

Динамічний аналіз залежності курсу євро від макроекономічних показників

Романюк О. В.,Войтко С. В., доктор економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ КУРСУ ЄВРО ВІД МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Здійснено динамічний аналіз залежності курсу євро на основі таких приведених макроекономічних індикаторів як: ВВП у розрахунку на одну особу з поправкою на дефлятор, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум з урахуванням інфляції у період з 2002 по 2011 рр. Розкрито суть понятть «дефлятор», «інфляція», «валютний курс». Оцінено наслідки залежності між курсом євро та зазначеними макроекономічними показниками на основі даних докризового, кризового та післякризового періодів. Доведено необхідність ефективного регулювання валютного курсу. Визначено характер співвідношення курсу євро до курсу долара. Обґрунтовано значимість зв’язку між валютними парами EUR/UAH та EUR/USD за допомогою кореляційної матриці. Відображено вплив світових кризових процесів на значення валютних курсів, основних макроекономічних індикаторів та економіку в цілому.
 
PDFschoolar | about seo