Skip to Content

Система розвитку та підтримки малого бізнесу в розвинених країнах: приклад для України

УДК 338.001.36
Ревуцька Т.В. студентка
Левицька Т.В. старший викладач
СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ
Вступ
У формуванні сприятливого підприємницького середовища в країні держава відіграє значну, а в деяких випадках вирішальну роль. Адже вона намагається стабільно підтримувати підприємництво пільговим податковим режимом, що сприяє розширенню діючих і створенню нових підприємств; формуванням розвиненої інфраструктури його підтримки (інноваційні, консультаційні центри з питань управління та реклами, школи та курси підготовки підприємців і т.п.); створенням ефективної системи захисту інтелектуальної власності на винаходи, продукцію, ідеї, концепції, методи ділової активності.
У демократичних країнах світу малий бізнес (МБ) є головним чинником політичної та соціальної стабільності суспільства, і перспективним напрямком створення ринкового конкурентного середовища. Саме тому вивчення методів його регулювання в розвинених країнах світу є актуальним на сьогодні. Це один із напрямів збільшення ефективності державної політики в Україні як щодо МБ, так і економіки в цілому.
PDFschoolar | about seo