Skip to Content

Світовий досвід подолання безробіття як провідний фактор стабілізації ринку праці України

Данилов А. В.Кириченко С.О.
Національний технічний університет України «КПІ»
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Стаття містить відомості про стан світового ринку праці, досліджено методи, якими уряди різних держав намагаються подолати явище безробіття.
Зазначено, що економічна криза 2008-2009 років нанесла провідним країнам світу відчутних збитків, суттєво зросла кількість працівників, що були змушені залишити свою посаду через спад економічної діяльності. У 2010 році рівень безробіття досягнув свого піку – 212 млн. чоловік. Надалі він поступово йде на спад, проте проблема все ще залишається не вирішеною. Очікується, що докризових показників зайнятості розвинені країни зможуть досягнути лише у 2015 році.
Проведено аналіз шведської, європейської, американської та японської моделей політики зайнятості. Окреслено головні напрямки діяльності урядів індустріальних та постіндустріальних держав світу, зокрема, Росії, Південної Кореї, Китаю. Також наведено підсумок з’їзду саміту ЄС 2010 року, метою якого є дослідження питання загальноєвропейського безробіття. Висвітлені основні методи подолання безробіття та вектори впливу на рівень зайнятості.
У висновках зазначено головні недоліки ринку праці України та перераховано засоби боротьби з безробіттям, а також напрямки його регулювання, визначені на основі світового досвіду.
PDFschoolar | about seo