Skip to Content

Вплив поведінки споживачів на формування ефективної системи інтегрованих маркетингових комунікацій

УДК 339.138
Гончар С.О., Зозульов О.В.канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ВПЛИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
У статті наведено трактовку інтегрованих маркетингових комунікацій та представлено розуміння даного маркетингового явища з точки зору провідних фахівців. Представлено фактори, які впливають на формування оптимального комплексу маркетингових комунікацій. Досліджено структуру інтегрованих маркетингових комунікацій в залежності від класифікаційних ознак. Визначено характерні риси основних комунікаційних елементів. Наведено можливість використання комунікаційного звернення в різних формах маркетингових комунікацій. Розглянуто порівняльну характеристику основних інструментів системи інтегрованих маркетингових комунікацій. Визначено основний комунікаційний інструмент, який в найбільшій мірі впливає на поведінку споживача. Представлено мерчандайзинг в контексті залученості споживача у процес прийняття рішення про покупку. Наведено характеристику профілів споживачів на кожному з етапів прийняття рішення про покупку. Розглянуто можливості використання мерчандайзингу. Показано місце мерчандайзингу в загальній структурі інтегрованих маркетингових комунікацій.
 
PDFschoolar | about seo