Skip to Content

Організація збутового підрозділу для малого та середнього бізнесу на ринку швейних виробів

УДК: 339.187: 658.8
Кігель М. Ю., Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
У  статті наведені рекомендації щодо визначення оптимальної структури збутового підрозділу на малих та середніх підприємствах, що здійснюють свою діяльність на ринку швейних виробів. У ході проведенного аналізу виявлено місце і роль збутового підрозділу всередині підприємства. Визначено важливість його ефективної та раціональної організації. Розкрито та проаналізовано поняття «збут», «збутова політика» та «збутовий підрозділ», виділено їх основні завдання та визначено їх важливість на підприємстві. Розглянуто та систематизовано існуючі структури збутового підрозділу, а саме за географічним критерієм, за товарним асортиментом (за марочним принципом), за сегментами, за індивідуальними клієнтами та змішані, а також проаналізовано їх переваги та недоліки з зазначених принципів організації збутового персоналу. За допомогою підходу з точки зору навантаження персоналу приведено етапи та формули розрахунку оптимальної кількості спеціалістів відділу збуту. Для отримання наочних результатів, обраний метод розрахунку кількості працівників збутового підрозділу було апробовано на прикладі малого швейного підприємства «Антон».
 
PDFschoolar | about seo