Skip to Content

Особливості позиціонування ресторанів преміум класу

УДК 658.821 (075.8)                                                   
Мартинова К.Л., Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РЕСТОРАНІВ ПРЕМІУМ
КЛАСУ

        У статті досліджено стан проблеми позиціонування у сучасних ринкових умовах. Розглянута теорія та практика позиціонування на споживчому ринку. Проведено поглиблений аналіз методологічних засад цієї проблеми. Розроблено інформаційний опис методики, яку необхідно використовувати при позиціонуванні товарів і підприємств, алгоритм її реалізації. Наводяться основні етапи методики та базові теоретичні положення, які необхідні для викладання матеріалу. Запропонована процедура позиціонування визначає спрямованість усіх видів маркетингової активності компанії на ринку та товарну, цінову і збутову стратегію підприємства, є основою для розробки стратегії просування товарів на ринку. Розроблено комплекс управлінських заходів,  який пов’язаний  з  особливостями позиціонування на українському ринку закладів громадського харчування. Виклад матеріалу дає змогу легко застосувати їх на практиці. 
PDFschoolar | about seo