Skip to Content

Формування персоналу компанії засобами PR

УДК 339.138:659.1
Шихальова А.С.Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент
ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ ЗАСОБАМИ PR
FORMING OF THE COMPANY`S PERSONNEL USING PR METHODS
  В статті розглянуто процес формування з персоналу компанії команди однодумців засобами внутрішнього PR. Зокрема, визначено перелік PR інструментів, які необхідно застосовувати для реалізації поставленого завдання та проаналізовано особливості їх використання.
  В статье рассмотрен процесс формирования из персонала компании команды единомышленников средствами внутреннего PR. А именно, определен перечень PR инструментов, которые необходимо использовать для реализации поставленной задачи и проанализированы особенности их применения.
   The article examines the process of the team creation consisting of like-minded individuals formed by the company's personnel using the internal PR methods. Namely, the list of  PR methods which must be used in the implementation of the specified task is defined and the specifics of their use are analyzed.
PDFschoolar | about seo