Skip to Content

Особливості просування марки на ринку мастильних матеріалів

УДК 338.1: 658.8
Дударєва Ю.О.Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України “КПІ”
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ МАРКИ НА РИНКУ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
PECULIARITIES OF BRAND PROMOTION ON THE LUBRICANTS MARKET
У статті наведено загальні характеристики ринку мастильних матеріалів України. Проаналізовано стратегії просування основних виробників та дистриб’торів мастильних матеріалів. Визначено основні етапи комунікаційної політики та запропоновано дії на кожному етапі для успішного просування марки підприємства.
The article presents the general characteristics of the lubricants market of Ukraine. Promotion strategies of key players are analyzed. Principal stages of promotion policy are identified and actions to be taken on each stage for a successful brand promotion are suggested
PDFschoolar | about seo