Skip to Content

Розроблення маркетингової товарної стратегії на ринку металопластикових вікон

УДК 658.8
Васильєва І.С.,Кубишина Н.С. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України”КПІ”
РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН
DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY FOR COMMODITY MARKET WINDOW

Проаналізовано сутність товарної стратегії підприємства. Запропоновано
стратегію диференціації металопластикових вікон, що посилить конкурентоспроможність підприємства.
Проанализировано сущность товарной стратегии предприятия. Предложена стратегия дифференциации металлопластиковых окон, которая усилит конкурентоспособность предприятия.
Analyzed the nature of commercial enterprise strategy. A strategy of differentiation metal windows that enhance the competitiveness of enterprises.
PDFschoolar | about seo