Skip to Content

Соціальні мережі як носій маркетингових комунікацій

УДК 339.138
Рягузова М.А., Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет Україні «КПІ»
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК НОСІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
SOCIAL NETWORK AS A VEHICLE OF MARKETING COMMUNICATIONS
В статті було проаналізовано доцільність використання соціальних мереж як сучасних носіїв маркетингових комунікацій. Визначені особливості їх застосування в медіа-стратегії підприємства.
В статье была проанализирована целесообразность использования социальных сетей как современных носителей маркетинговых коммуникаций. Определены особенности их применения в медиа-стратегии предприятия.
The article analyzed the feasibility of using social networking as a modern media marketing communications. Certain features of their application in the media business strategy.
PDFschoolar | about seo