Skip to Content

Конкурентна стратегія: сутність та класифікація

УДК 656.7
Клименко Н.А. магістр, Румянцев А.П. докт. екон. наук, .професор, 

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Нині в Україні спостерігається тенденція посилення конкуренції у зв’язку з тим, що ринки стають фрагментовані, перетворюються на глобальні, тривалість життєвого циклу товарів на більшості ринків скорочується. За цих умов актуальною є проблема стратегічного планування конкурентної поведінки фірми. Особливого значення набуває питання розробки конкурентної стратегії.
PDF

 schoolar | about seo