Skip to Content

Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства на прикладі ВАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «РАДОМИШДЬ»

УДК 338.663
Зінченко Н. Г. магістр, Біда К. М. канд юр. наук, ст. викладач 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»

Ринкові умови діяльності підприємств вимагають прийняття оптимальних управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, що передбачає ефективність використання всіх видів ресурсів підприємства, їх оптимальну структуру, від якої залежать фінансові результати і фінансовий стан підприємства.
PDF

 schoolar | about seo