Skip to Content

Оглядовий аналіз розуміння сутності ринкового позиціонування

 УДК 658.8
Дорошенко О.Ю. магістр, Куденко Н.В. докт. екон. наук, професор

ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Нині зі збільшенням товарообміну значно скорочується життєвий цикл бренду. Та в той самий час спостерігається збільшення кількості товарних категорій, різновидів товарів і торгових марок, разом з тим має місце тенденція легкого переходу споживачем з одного товару на інший. Тому для успіху на ринку сьогодні необхідно мати не тільки товар із відповідними споживчими якостями та в гарній упаковці, що підтримується добре налагодженою дистрибуцією та достатнім бюджетом на маркетингові комунікації, але й слід зайняти усталену й зрозумілу позицію у свідомості споживача.
PDF

 schoolar | about seo