Skip to Content

Сутність оцінки енергоефективності підприємства

УДК 621.31:519.876.3.
Маслікевич М.Р., студентка
Сердюк Б. М., канд. техн. наук, доцент
СУТНІСТЬ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті висвітлено актуальність проблеми енергоефективності підприємства в Україні та значущість оцінки економічної ефективності використання енергоресурсів. Представлено перелік основних показників енергоефективності та методику їх розрахунку. Після проведеного дослідження зроблено висновки щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів.
PDFschoolar | about seo