Skip to Content

Інструментарій фінансового аналізу підприємства роздрібної торгівлі

УДК 658.15
Шемякова О. І., магістр Шелехов К. В., к.т.н., доцент

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

У статті викладено відомості про особливості аналізу фінансового стану підприємства, теоретичні аспекти фінансового аналізу, його види та методики. Розглянуто питання важливості оцінки стану підприємства роздрібної торгівлі та особливості його діяльності. Обрано і розглянуто методики оцінки фінансового стану підприємства такого типу.
PDF

 schoolar | about seo