Skip to Content

Аналіз методичних підходів до визначення інвестиційної привабливості регіонів

 УДК 330.332
Палієнко І.В., Скоробогатова Н.Є. к.е.н

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

Перехід до ринкових відносин в Україні спричинив значну розмежованість регіонів за рівнем соціального та економічного розвитку, екологічного стану. Після вступу України до Світової організації торгівлі регіони мають остаточно сформувати свою спеціалізацію і зайняти відповідне місце у міжрегіональному поділі праці. Одним із визначальних факторів у даному процесі є інвестиційна привабливість регіонів, яка враховує виробничий, економічний, природний потенціал регіону та сприяє залученню додаткових інвестицій.
PDF

 schoolar | about seo