Skip to Content

Особливості венчурного інвестування в Україні

 УДК 330.322.1
Верхоляд І. М.,  Охріменко О. О. к.е.н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розвинуті країни світу досягли своєї першості завдяки переходу на інноваційну модель економіки, за якої генеруються та реалізуються інноваційні продукти, новітні технології, удосконалені системи управління. Інноваційний розвиток навіть однієї з галузей стимулює комплексне оновлення економіки країни. Для України інноваційна модель економіки є одним із головних пріоритетів розвитку. При цьому на перший план виступає проблема пошуку нових джерел фінансування. З досвіду зарубіжних країн відомо, що рушійною силою інвестування в новації виступають венчурні фонди. В Україні закладені законодавчі основи і напрацьовано певний досвід інститутів спільного інвестування недиверсифікованого типу, які відповідають концепції венчурного механізму інвестування. Оскільки даний механізм фінансування є новим для національної економіки, актуальним є дослідження сфер та недоліків в діяльності венчурних фондів з огляду на інвестиційні потреби стратегічних галузей країни.
PDF

 schoolar | about seo